Zęby

 

Zęby, z łacińskiego dentos, skąd pochodzi nazwa dentysta, są ważną częścią każdego stworzenia na Ziemii. Służą w bardzo wielu czynnościach, zazwyczaj jest to pochłanianie pokarmu. Dla ssaków, szczególnie z rodziny kotowatych służą do oczyszczania futra z pasożytów lub przenoszenia młodych, natomiast u drapieżników do zabijania swoich ofiar.

Wymianą zębów mlecznych na zęby stałe nazywamy difiodontyzmem. Natomiast zęby, które nie ulegają zmianie nazywane są monofiodontycznymi.
Zęby dzielimy na:

-zęby sieczne (siekacze) – zęby przednie, które służą do rozdzielania pokarmu na mniejsze kawałki
-kły – które służą do chwytania pokarmu i rozrywaniu go
-zęby boczne (zęby policzkowe), dzielą się na : trzonowce i przedtrzonowce, służą do miażdżenia i rozcierania pokarmu.

Można wymienić typy uzębienia, takie jak:

-uzębienie homodontyczne
-uzębienie heterodontyczne
-uzębienie sekodontyczne
-uzębienie lofodontyczne
-uzębienie bunodontyczne
-uzębienie selenodontyczne
-uzębienie monofiodontyczne
-uzębienie difodontyczne
-uzębienie polifodontyczne

Ząb składa się z korony, szyjki i kilku korzeni. Siekacze i kły górne posiadają tylko po jednym korzeniu, natomiast reszta zależy od budowy.
Ząb człowieka jest zbudowany z warstw, tj.:

-szkliwo-zębina-miazga-cement

Oraz wymienia się następujące powierzchnie zębów:

-powierzchnię podniebną
-powierzchnię przedsionkową
-powierzchnię żującą lub brzeg sieczny
-powierzchnię mezjalną
-powierzchnię dystalną